Schůzka k Velké ceně MHJ okresu Přerov 2017

Vážení a milí přátelé,

rád bych vás touto cestou pozval na slíbené jednání v rámci pořádání Velké ceny MHJ okresu Přerov pro rok 2017 a roky následující.

Při posledním kole VC v Rokytnici jsem vám řekl, že z jistých důvodů chci uskutečnit schůzku, na které se vyřeší další korky Velké ceny MHJ okresu Přerov a to nejen pro následující sezónu. Termín jsem předesílal na přelom měsíce října a listopadu. Stanovený a platný termín je tedy 4. listopadu 2016 od 18,00 hodin v prostorách hasičské zbrojnice KOKORY.

Upozornění:
Dle dohody na již zmíněném posledním kole VC v Rokytnici a následně se členy Okresního výboru, je vydána první hlavní podmínka pro pořadatele a zájemce o pořádání VC:

- Velkou cenu MHJ okresu Přerov 2017 bude moci pořádat pouze sbor, který bude mít svého zástupce (max 2 osoby) na této schůzce, tedy 4. 11. 2016 v Kokorách

Program jednání:
- Přivítání účastníků jednání
- Seznámení se situací při VC
- Soupis účastněných a zároveň zájemců o pořádání VC
- Sestavení vedení VC (představou je min. jeden zástupce z každého pořádajícího sboru) a přidělení funkcí v rámci provozu a organizace VC
- Pravidla VC
- Ostatní (je možné, že se v průběhu jednání program rozšíří, či upraví jeho pořadí)

Poznámka:
Hasičská zbrojnice v Kokorách se nachází při hlavní cestě směr Olomouc po levé straně za autobusovou zastávkou, vedle pošty a potravin, viz. odkaz na mapy…
Místo na mapě…

Letní výcvikový tábor 2017

Letní výcvikový tábor mladých hasičů okresu Přerov bude příští rok (2017) opět v Hostěnicích u Mokré.
Termín je stanoven takto:
- nástup na tábor v neděli 23.července 2017 mezi 12.00hod.-13.00hod.
- ukončení tábora v sobotu 5.srpna 2017 v dopoledních hodinách.

Na tábor bude vydáno OZ, které bude podrobně řešit dopravu, cenu tábora…atd.

Fotografie z uplynulých LVT najdete na http://ekans.rajce.idnes.cz.