Porada vedoucích mladých hasičů

Porada vedoucích mladých hasičů a instruktorů proběhne v pátek 10. 6. 2016 od 19.00 hod na hasičské zbrojnici v Rokytnici.

I. kolo Velké ceny – Císařov 11. 6. 2016

I. kolo Velké ceny MHJ okresu Přerov začíná soutěží v Císařově 11. 6. 2016, se startem prvního družstva ve 13:30 hodin.

Evidence družstev letošního ročníku

Na tomto prvním kole v Císařově je možnost zaevidovat svá družstva pro sběr bodů v letošním ročníku VC MHJ okresu Přerov. Evidence proběhne pouze od příjezdu družstev na tuto soutěž, po dobu jejího konání, až do závěrečného nástupu a ukončení soutěže. Družstvům, která se nestihnout zaevidovat do této doby, nebudou přidělovány body v rámci celého ročníku.

Pozvanka_VC_Cisarov

Rezervace pořadí na tuto soutěž

Rezervovat svá startovní pořadí na této soutěži můžete na portále FIRESPORT.CZ

Okresní kolo v PS 2016

Níže si můžete stáhnou propozice k Okresnímu kolu v požárním sportu, jejichž součástí je i přihláška do soutěže. Okresní kolo proběhne 21. 5. 2016 v Císařově.

Propozice okresního kola v PS 2016

Okresní kolo mladých hasičů 2016

Níže si můžete stáhnou propozice k Okresnímu kolu mladých hasičů v požárním sportu, jejichž součástí je i přihláška do soutěže. Okresní kolo proběhne 14. 5. 2016 v Lobodicích.

Organizační zabezpečení Okresního kola v Lobodicích 2016