Akce z roku 2011

Velká cena MHJ okresu Přerov 2011 – hodnocení

První sobotu v září byl ukončen další, v pořadí již IX. ročník VC MHJ okresu Přerov v požárním útoku. I letos převzal nad celou soutěží patronát náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ing. Pavel Horák a krajský úřad se finanční dotací podílel na zajištění cen pro celkové vítěze. Uplynulý ročník sestával celkem z osmi pohárových soutěží. Kladně lze hodnotit organizační úroveň a kvalitní sportovní výkony , ale především vyšší účast družstev v obou kategoriích na jednotlivých soutěžích, potvrzující rostoucí zájem o VC MHJ. Projevily se však i určité nedostatky, zvlášť technické potíže s okresní časomírou často ovlivnily časový průběh a to v kombinaci s tím, že někteří pořadatelé nedodrželi stanovený začátek ve 13.00 hod. občas vedlo ke zbytečnému prodlužování soutěží. V tomto směru je rozhodně co zlepšovat.
Vlastní sportovní zápolení se neslo v duchu fair play a již od první soutěže ukázalo kvalitu jednotlivých týmů. V kategorii mužů si suveréně počínalo družstvo Císařova, které zaslouženě zvítězilo a obhájilo tak loňské prveství. V kategorii žen si velmi dobře vedla děvčata z Polkovic, která po vyrovnaných výkonech nakonec obsadila první příčku, na čemž nic nezměnila ani poslední soutěž v Lobodicích, kde také proběhlo závěrečné vyhodnocení. Poháry a hodnotné ceny celkovým vítězům věnoval OV MHJ Přerov s přispěním Olomuckého kraje a firmy Flameservis.
IX. ročník Velké ceny MHJ okresu Přerov je tedy za námi a je třeba poděkovat jak soutěžícím za předvedené výkony, tak i pořadatelům, rozhodčím a všem zúčastněným, kteří se podíleli na zdárném průběhu soutěže. A všichni se můžeme těšit na příští jaro, kdy odstartuje jubilejní X.ročník.