Mladí hasiči

Sestry a bratři hasiči, vedoucí a instruktoři, vážení rodiče a přátelé

V této sekci webových stránek MHJ Okresního výboru Přerov, Vás bude odbor mládeže OV MHJ Přerov informovat o své práci, o práci kolektivů mladých hasičů, o všem co považujeme za nutné abyste byli jak se říká „v obraze“ a měli přehled o tom, co děti v kolektivech dělají, k čemu je vedeme a co je učíme. Také se zde dovíte aktuální termíny soutěží a dalších aktivit.

Odbor mládeže OV MHJ Přerov si klade za hlavní cíl práce s dětmi vychovávat je tak, aby byly připraveny jak po stránce fyzické, tak i psychické pomáhat v krizových situacích ostatním lidem.