Akce MHJ okresu Přerov

V podmenu tohoto odkazu si můžete vybrat určitý rok, v jehož obsahu se nalézají informace o konaných akcích v rámci MHJ okresu Přerov.

Plán akcí na aktuální rok, či informace o jednotlivých, plánovaných akcích, jsou buďto součástí zápisů ze zasedání OV, nebo je také můžete nalést v rubrikách na našich stránkách.

Obsahy, plnění informacemi z akcí, je vždy v návaznosti na informovanosti pořadatelů.