Akce z roku 2005

1.řijna 2005

Branný závod mladých hasičů

V sobotu 1.října se konal podzimní branný závod mladých hasičů, který uspořádala komise mládeže Moravské hasičské jednoty okresu Přerov ve spolupráci s hasičským sborem v Rokytnici.
Tohoto závodu se účastnilo 120 dětí ve věku od 6 do 16 let z hasičských sborů Rokytnice, Přerov, Kojetín, Tovačov, Týn n. Bečvou, Lobodice, Nedachlebice a Hlinsko v Čechách.
V závodě se utkalo celkem 31 hlídek mladší a starší kategorie ( 6-12 a 12-16 let), které za krásného slunečného počasí plnily na tratích v délce 3 a 4 kilometry disciplíny- střelbu ze vzduchovky, topografii, zdravovědu,chůzi na chůdách, šplh po laně,
shazování kuželek hasičskou hadicí, skládání puzzle,hod granátem, uzlovou štafetu a testy z požární ochrany a první pomoci.
Děti, které zrovna nebyly na trati si v areálu kolem hasičské zbrojnice zahrály míčové hry a posilnily se gulášem, který uvařili hasiči z Rokytnice.
Po skončení branného závodu bylo provedeno vyhodnocení a předány ceny nejlepším pěti hlídkám z každé kategorie a všechny hlídky dostaly diplom.
Ceny předávala starostka OHJ Věra Mrtvá vedoucí OKM Antonín Krátký a velitel soutěže Jiří Zoubek.
Členům hasičského sboru Rokytnice patří poděkování všech zúčastněnýchza přípravu a zdárný průběh celé akce.