Zápisy ze zasedání okresního výboru Přerov

Vyberte si prosím položku z podmenu k danému roku, kde najdete uložené zápisy pro zvolený rok.