Akce z roku 2010

VIII.ročník Velké cena MHJ okresu Přerov v požárním sportu je za námi


V letošním roce již po osmé sestavil okresní výbor Přerov MHJ (Moravské hasičské jednoty) seznam soutěží „Velké ceny MHJ okresu Přerov“. Z počátku bylo do tohoto ročníku počítáno s pořádáním jednotlivých devíti kol, ve kterých jako každým rokem musí soutěžní družstva sbírat body určené pořadím.

Bohužel i pořádání těchto soutěží v rámci VC MHJ okresu Přerov, bylo ovlivněno jarní povodní a dva z uvedených devíti pořadatelů museli soutěž zrušit. Pro rok 2010 bylo tedy pro konečné vyhodnocení započítáno pouze sedm soutěží.

V měsíci červnu zahájil prvním kolem Hasičský sbor Císařov a po té následoval Hasičský sbor Kokory. V měsíci červenci proběhly hned tři kola a to pod pořadatelskými křídli Hasičského sboru Uhřičice, Měrovice a Polkovice. Ke konci měsíce srpna pak následovala VC Hasičského sboru Citov a Hasičského sboru Rokytnice.

Rokytnice je tradičním místem, kde se odehrává jak poslední kolo Velké ceny MHJ okresu Přerov, tak součastně i slavnostní vyhodnocení celého ročníku. Tedy i letos tomu nebylo jinak. Oživením tohoto posledního kola byl letos boj o první příčky v celkovém pořadí. V areálu hasičské zbrojnice se rozhodovalo o posty na prvních místech až do poslední vteřin závodu a to v obou kategoriích.

Z 21 zúčastněných sborů,v kategorii mužů, které se objevovali na jednotlivých kolech VC se podařilo obsadit první příčky: 1.místo HS Císařov, 2.místo HS Rokytnice, 3.místo HS Citov, 4.místo SDH Čechy, 5.místo HS Uhřičice atd.

V kategorii žen se tohoto ročníků průběžně účastnilo 12 družstev, s konečným pořadím: 1.místo HS Císařov, 2.místo HS Měrovice, 3.místo Rokytnice, 4.místo Polkovice, 5.místo HS Uhřičice atd.

Prvních pět uvedených hasičských sborů v obou kategoriích dostalo věcné ceny, které do soutěže dodal flameservis Luboš Zatloukal. Jako každý rok, tak i letošní byl celý ročník pod záštitou náměstka hejtmana Olomouckého kraje Pavla Horáka, za jehož přispění byla VC dotována krajskou dotací ve výši 15.000,-.

Letošní osmý ročník byl velice vydařený, věříme že i následující, který zde bude než se nadějeme, bude přinejmenším tak dobrý jak právě uplynulý. Z pozice starosty okresního výboru Přerov chci poděkovat všem pořadatelům, organizátorům a účastníkům soutěží, kteří se podíleli na průběhu Velké ceny MHJ okresu Přerov 2010.