Okrsek Dolek

Okrsková rada je ve své funkci od jejího zvolení na výroční valné hromadě 22.února 2015 v následujícím složení.

Funkce Jméno a příjmení Hasičský sbor Telefon e-mail
Starosta Jaroslav Roubal HS Rokytnice 723 235 189 @ zde
Místostarosta Luboš Zatloukal HS Císařov 605 403 261 @ zde
Jednatel Martin Bednář HS Luková 737 426 064
Pokladník Bude doplněn HS +420 @ zde
Člen Jaroslav Lenoch HS Kokory 605 809 336 @ zde
Předseda RK Jana Drábková HS Nelešovice 732 349 320
Člen RK Miroslav Čepelák HS Citov 737 319 265 @ zde
Člen RK František Koukal HS Císařov 736 251 392

Schůze rady oksrku Brodecko jsou z větší části konaně pravidelné v předem smluvených termínech.

Znak_Okrsek_Dolek