Evidence družstev VC

Přehled evidovaných družstev
Velké ceny MHJ okresu Přerov pro rok 2018

Uvedená družstva, která jsou zaevidována a splnila podmínky evidence (zaevidování se na prvnm kola VC – do vyhodnocení / nástupu a úhradu evidenčního poplatku 200,- Kč / družsvo), budou brát body na všech kolech VC MHJ okresu Přerov, kterých se zúčastní, nezávisle na pořadí soutěžních družstev, které jsou na daných kolech registrovány k závodu.

Příklad:
Kola v Císařově se v kategorii mužů účastní 25 družstev, z toho je zaevidováno pouze 15 družstev (a všichni zaevidovaní se tohoto kola účastní). Body tedy budou přiděleny dle pořadí evidovaných družstev:
1. místo – Horní dolní – 0 bodů
2. místo – Přerov (EV) – 25 bodů
3. místo – Dolní horní – 0 bodů
4. místo – Za horami – 0 bodů
4. místo – Císařov (EV) – 21 bodů apod.

Počet družstev v kategorii mužů Družstvo
1. Kokory
2. Vrchoslavice
3. Rokytnice
4. Oplocany A
5. Sobíšky
6. Polkovice
7. Doloplazy
8. Císařov
9. Lobodice
10. Křenovice
11. Ludslavice
12. Chropyně
13. Morkovice
14. Rymice
15. Čechy
16. Hranice
Počet družstev v kategorii žen Družstvo
1. Rokytnice
2. Polkovice
3. Určice
4. Lobodice
5. Morkovice
6. Počenice
7. Čechy
8. Kojetín
9. Císařov
10. Uhřičice