Evidence družstev VC

Přehled evidovaných družstev
Velké ceny MHJ okresu Přerov pro rok 2017

Uvedená družstva, která jsou zaevidována a splnila podmínky evidence (zaevidování se na prvnm kola VC – do vyhodnocení / nástupu a úhradu evidenčního poplatku 200,- Kč / družsvo), budou brát body na všech kolech VC MHJ okresu Přerov, kterých se zúčastní, nezávisle na pořadí soutěžních družstev, které jsou na daných kolech registrovány k závodu.

Příklad:
Kola v Císařově se v kategorii mužů účastní 25 družstev, z toho je zaevidováno pouze 15 družstev (a všichni zaevidovaní se tohoto kola účastní). Body tedy budou přiděleny dle pořadí evidovaných družstev:
1. místo – Horní dolní – 0 bodů
2. místo – Přerov (EV) – 25 bodů
3. místo – Dolní horní – 0 bodů
4. místo – Za horami – 0 bodů
4. místo – Císařov (EV) – 21 bodů apod.

Počet družstev v kategorii mužů Družstvo
1. Křenovice
2. Vrchoslavice
3. Sobíšky
4. Luboměř
5. Citov
6. Císařov
7. Ludslavice
8. Chropyně
9. Čechy
10. Trusovice
11. Tršice
12. Rokytnice
13. Kokory
14. Morkovice
15. Polkovice
16. Valšovice
17. Popůvky
18. Uhřičice
Počet družstev v kategorii žen Družstvo
1. Oplocany
2. Určice
3. Čechy
4. Trusovice
5. Rokytnice
6. Kokory
7. Morkovice
8. Počenice
9. Lobodice
10. Kojetín
11. Polkovice