Evidence družstev VC

Přehled evidovaných družstev
Velké ceny Moravské hasičské jednoty pro rok 2019

Uvedená družstva, která jsou zaevidována a splnila podmínky evidence (zaevidování se na prvním kole VC – do vyhodnocení / nástupu a úhradu evidenčního poplatku 500,- Kč v kategorii muži / družsvo a 300,- Kč v kategorii ženy / družstvo), budou brát body na všech kolech VC MHJ, kterých se zúčastní, nezávisle na pořadí soutěžních družstev, která jsou na daných kolech registrovány k závodu.

Příklad:
Kola v Císařově se v kategorii mužů účastní 25 družstev, z toho je zaevidováno pouze 15 družstev (a všichni zaevidovaní se tohoto kola účastní). Body tedy budou přiděleny dle pořadí evidovaných družstev:
1. místo – Horní dolní – 0 bodů
2. místo – Přerov (EV) – 25 bodů
3. místo – Dolní horní – 0 bodů
4. místo – Za horami – 0 bodů
4. místo – Císařov (EV) – 21 bodů apod.

Počet družstev v kategorii mužů Družstvo
1. Morkovice
2. Vrchoslavice
3. Císařov
4. Rokytnice
5. Kokory
6. Křenovice
7. Sobíšky
8. Polkovice
9. Hrabůvka
10. Chropyně
11. Počenice
12. Lobodice
13. Uhřičice
Počet družstev v kategorii žen Družstvo
1. Morkovice
2. Císařov
3. Rokytnice
4. Nětčice
5. Kojetín
6. Polkovice
7. Tovačov
8. Čechy
9. Počenice