Evidence družstev VC

Přehled evidovaných družstev
Velké ceny Moravské hasičské jednoty pro rok 2019

Uvedená družstva, která jsou zaevidována a splnila podmínky evidence (zaevidování se na prvním kole VC – do vyhodnocení / nástupu a úhradu evidenčního poplatku 500,- Kč v kategorii muži / družsvo a 300,- Kč v kategorii ženy / družstvo), budou brát body na všech kolech VC MHJ, kterých se zúčastní, nezávisle na pořadí soutěžních družstev, která jsou na daných kolech registrovány k závodu.

Příklad:
Kola v Císařově se v kategorii mužů účastní 25 družstev, z toho je zaevidováno pouze 15 družstev (a všichni zaevidovaní se tohoto kola účastní). Body tedy budou přiděleny dle pořadí evidovaných družstev:
1. místo – Horní dolní – 0 bodů
2. místo – Přerov (EV) – 25 bodů
3. místo – Dolní horní – 0 bodů
4. místo – Za horami – 0 bodů
4. místo – Císařov (EV) – 21 bodů apod.

Počet družstev v kategorii mužů Družstvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Počet družstev v kategorii žen Družstvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.