Akce z roku 2007

 

Moravská hasičská jednota – ohlédnutí za zkouškami hasičů

Moravská hasičská jednota nastoupila cestu zvyšování profesionality práce dobrovolných hasičských jednotek a za tím účelem již několik let organizuje nejen odborné konference pro velitele jednotek PO, ale v letošním roce spustila projekt k získání odznaku třídy odbornosti.
Samotný projekt byl zahájen v dubnu letošního roku a je do něho zahrnuta látka z různých oblastí činnosti hasičů, zpracovaných do 14 modulů, které zahrnují celkem 1216 otázek. Zájemci o získání odznaku se připravují individuelně po jednotlivých modulech a průběžně si ověřují svoje znalosti na zkušebních testech, které jsou jim přístupny na internetových stránkách MHJ. Samotní hasiči věnovali přípravě velkou pozornost, vždyť zvládnout tak širokou problematiku od právních předpisů, prevence, chemie, požární taktiky, zdravovědy, bezpečnosti práce a nakonec i technický výcvik zabere hodně volného času.
Den před příchodem sv. Martina, který opravdu přijel na bílém koni, se uskutečnilo přezkoušení první skupiny 15 zájemců o získání odznaku III. třídy odbornosti. Starostka OHJ Přerov Věra Mrtvá připravila dobré podmínky pro přezkoušení zájemců. Na regulérnost přezkoušení dohlížela zkušební komise schválená prezidiem MHJ, která však mohla být spokojena, protože každý hasič pracoval na samostatném PC a obdržel závěrečný test skládající se ze 100 otázek náhodně vybraných zkušebním programem. Tento zkušební běh měl mimo jiné ověřit, jak se s tím poperou i starší hasiči, kteří nejsou zběhlí pracovat s PC. I to však někteří zvládli na jedničku a tak za hodinu si již kontrolovali zodpovězené otázky před uzavřením testu – vždyť každý chtěl uspět a limit byl nastavený skutečně tvrdý, protože správně muselo být zodpovězeno 90% otázek. V následné diskusi byly vysvětleny špatně zodpovězené otázky a odpoledne se pokračovalo v praktické části zkoušky. Na lagunu kde se konala praktická část, odjeli hasiči s CAS 25
a prokázali zde znalosti z technického výcviku. Nepřálo ji počasí, ale ani to je neodradilo od dokončení celé zkoušky. Nazpět se vrátili promočeni, ale spokojeni s dosaženým výsledkem. V zasedací místnosti požární zbrojnice je čekalo již jen příjemné teplo, předání osvědčení s odznakem III. třídy odbornosti a závěrečné posezení při uzené klobásce. Z vyhodnocení celé akce, které provedl prezident MHJ vyplývá, že největší problémy hasičům činily otázky z modulu požární prevence, což je oblast, která není tzv. mokrým hasičům tak blízká, ale všichni se shodli, že je třeba se v ní vyznat.
V letošním roce se ještě uskuteční přezkoušení zbývajících zájemců, převážně z jihu Moravy a na příští rok se bude otevírat nový běh na získání odznaku III. třídy a dále budou někteří pokračovat v získání II. třídy odbornosti. .

 

 

Mistrovství ČHJ a MHJ v požárním sportu Skureč 2007

V sobotu 8.září 2007 se uskutečnilo Mistrovství ČHJ a MHJ v požárním sportu hasičských družstev ve městě Skuteč v Čechách. Pořadatelem byl HS Hlinsko.
Zastoupení přerovského okresu bylo jistě převahou vůči ostatním okresů, které ve Skutči měli své nej zastoupení. Za nás o titul tedy bojovaly HS Císařov HS Citov a HS Kokory.

Co se týkalo zázemí soutěže, to bylo maximálně ovlivněno počasím, které se nad tímto ročníkem mistrovství vůbec neumoudřilo. Silné srážky předchozích dnů, ale také během samotného závodu, silně ovlivnilo povrch tratě na které samotná soutěž probíhala. I když podmínky pro konání jednotlivých disciplín byly diskutabilní, pořadatelé se rozhodly ponechat harmonogram soutěže bez vypuštění některé z disciplín.
Průběh soutěže byl z počátku zbytečně uspěchán, jelikož pořadatelé chtěli dohnat promeškaný čas díky technickým nedostatkům při zahájení soutěže. Naštěstí se celá soutěž obešla bez vážných zranění a i na podmínky ve kterých soutěžící disciplíny plnily bylo vše bez problémů.

Tímto vším se na konec nejlépe pro náš okres prokousal HS Kokory, který se umístil na 2.místě za vítězem HS Hlinsko, který obhájil své prvenství z minulého ročníku. Obrovským překvapením byla čtvrtá příčka HS Citov. Kluci se na této soutěži objevili ve své historii po prvé a hned zaujali krásnou bramborovou příčku. Za to klukům z Císařova se moc nevedlo. Po neúspěchu na 100 m překážek se jim pak špatně dotahoval náskok ostatních sborů a nakonec skončili na 7.místě.

V zastoupení žen nás zastupovala děvčata z Přerova, která ve slušné konkurenci obsadila krásné 4.místo!

„Věřme, že následující ročník mistrovství, které se bude konat na Moravě, proběhne ve stejném, ne li lepším duchu a výsledky družstev budou stejně, či mnohem lepší?“

 

 

Velká cena MHJ okresu Přerov 2007 je za námi!!!

V sobotu 1.září 2007 se uskutečnilo poslední kolo Velké ceny MHJ okresu Přerov, ve kterém stále ještě nebylo známé, kdo by mohl z absolvovaných závodů vyjít jako celkový vítěz, tedy co se týče kategorie mužů. U žen to bylo pár kol před koncem VC již celkem jasné.

Před závodem v Rokytnici vedl tabulku hasičský sbor Císařov s rozdílem tří bodů na druhý hasičský sbor Kokory. Bohužel v posledním závodu císařovští v obou pokusech pohořeli na chybně „zadku“ (myšleno koše a savic) a to se promítlo na slabém výkonu, jinak velmi slušně rozběhlých útoků. Umístěním na 4. místě (ve VC Rokytnice), tak skončili v celkovém hodnocení na druhém místě za hasičským sborem Kokory. Ten opět předvedl velice slušný výkon v obou rozbězích a potvrdil tak své právem zasloužené prvenství v celé Velké ceně MHJ okresu Přerov i pro rok 2007.
Je ale také třeba vyzvednout boje o 3. a 4. místo VC, hasičských sborů Citov a Rokytnice. Oba sbory svedly souboj o tato místa stejně jako HS Císařov a HS Kokory na tomto posledním závodu. Na konec byl o necelé dvě sekundy lepší hasičský sbor Rokytnice a zaujal tak pozici na místě třetím. Citovští zabrali čtvrtou příčku ovšem po právu zaslouženou! Jelikož jejich výkony oproti uplynulým ročníků šli hodně nahoru…

V kategorii žen s přehledem zvítězila děvčata z hasičského sboru Měrovice, které si svými stabilními výkony po celý rok zajistila vedení a nedosažitelnost již pár kol před ukončením VC. Musím však uznat, že snaživost a konkurence schopnost ostatních ženských družstev je oproti minulým rokům větší a větší! Výsledky družstev jsou vyrovnané a opravdu se je nač dívat.
V posledním kole VC v Rokytnici se překvapivě objevilo nově vzniklé družstvo žen hasičského sboru Císařov, které si zaběhlo svůj historický první závod a umístilo se hned na 3. místě. Že by nová konkurence? Věřme tomu, že ano a držme jim, ale popř. také dalším nově vznikajícím družstvům, pěsti…