Historie

Moravské hasičské jednoty na okrese Přerov

Vznik Moravské hasičské jednoty v přerovském okrese sahá na začátek devadesátých let minulého století a souvisí s tehdejšími změnami v celé společnosti. Některé hasičské sbory hledaly organizaci s jednoduchou strukturou, volnějšími vazbami na řídící orgány a minimem administrativy.
 
Vhodnou alternativou byla možnost vstupu do Moravské hasičské jednoty se sídlem v Brně, která byla založena v roce 1992. Jako první na Přerovsku vstoupili do MHJ dobrovolní hasiči z Přerova, kteří se stali určitou zárukou pro další zájemce.
 
Po předběžných jednáních byla na konferenci v březnu 1993 ustavena Moravská hasičská jednota – okres Přerov, která akceptovala stanovy MHJ o.s. Základem nově vzniklého okresu byly kromě HS Přerov, hasičské sbory okrsků Brodek a Kojetín. Starostou okresního výboru byl zvolen Václav Baďura a jeho zástupci Jan Sekera a Antonín Čepelák.
 
Přes počáteční problémy s napojením na prezidium MHJ a váznoucí informovanost se brzy podařilo včlenit hasičské sbory okresu Přerov do činnosti MHJ. V postupových soutěžích se některé sbory staly pravidelnými účastníky vyšších kol, včetně mistrovství republiky mezi Moravskou hasičskou jednotou a Českou hasičskou jednotou.
 
Začala se také zdařile rozvíjet práce s mládeží a okres Přerov každoročně pořádá soutěže pro mladé hasiče a to i na úrovni mistrovství republiky mezi MHJ a ČHJ. Od roku 2002 je OV Přerov také pořadatelem Velké ceny MHJ v požárním útoku, nad kterou pravidelně přebírá záštitu hejtman Olomouckého kraje.
 
Okresní výbor, prošel v uplynulých letech mnohými obměnami, nejrozsáhlejšími pak na konferenci konané v roce 2005. Tyto změny vedly k efektivnější činnosti jak samotného výboru, tak i celé okresní organizace.
 
V Moravské hasičské jednotě, občanském sdružení, působí v současnosti okres Přerov jako platný a aktivní článek.