Letní výcvikový tábor

 
 

Průvodní dokumenty k LVT při MHJ okresním výboru Přerov

Organizační zabezpečení tábora
Přihláška na tábor MHJ okresu Přerov 2022
Seznam osobních věcí a vybavení pro pobyt na LVT

 
 

Průvodní dokumenty k LVT při MHJ HS Rokytnice

Organizační zabezpečení tábora
Přihláška na tábor MHJ HS Rokytnice 2022