Akce z roku 2006

11.listopadu 2006

Hasičské “Podzimní hrátky”

Minulou sobotu uspořádal hasičský sbor MHJ v Popůvkách v místním kulturním domě netradiční soutěž pro mladé hasiče s názvem “Podzimní hrátky,”která je jednou z akcí, jež vyplňují volný čas hasičat v zimním období kdy se nedá venku trénovat požární sport. Této soutěže se účastnilo 47 dětí z Popůvek, Lobodic, Přerova a Tovačova, které ve dvou kategoriích závodily každý sám za sebe v ping-pongu, zdravovědě, skládání puzzle, motání “dospěláckých” štafetových hadic, hře Člověče nezlob se, oblékání hasičského zásahového oděvu a malování obrázků s hasičskou tematikou. Tato zdařilá akce se konala letos už po třetí ale v Popůvkách poprvé děti se během soutěže mohly posilnit gulášem, který uvařili členové zdejšího sboru a také připravenými sladkostmi. Všichni odjížděli spokojeni a už se těší na příští setkání a to “Předvánoční diskotéku v Lobodicích a ” Mikulášskou diskotéku opět v Popůvkách.

 

14.řijna 2006

Podzimní branný závod mladých hasičů
Rokytnice u Přerova

V sobotu 14.října 2006 uspořádal hasičský sbor Rokytnice u Přerova ve spolupráci s Okresní hasičskou jednotou Přerov, Podzimní branný závod mladých hasičů.
Do soutěže se zapojilo 10 mladších a 11 starších družstev mladých hasičů.
Sportovní disciplíny prověřily tyto závodníky po stránce fyzické a vědomostní. Na deseti stanovištích byla připravena např. střelba ze vzduchové pistole na terč, šplh na laně, nebo vědomostní otázky a praktické ukázky první pomoci, v neposlední řadě také ještě práce s mapou a buzolou…

Vynikající výsledky všech závodníků, dobrá nálada a skvělé počasí bylo podtrženo bohatým občerstvením pro všechny účastníky této akce a slavnostním vyhodnocením na kterém byla oceněna všechna soutěžní družstva.
Z toho to místa je nutné poděkovat všem kteří se na takto vydařené akci podíleli. Všem kteří se jí zúčastnili a přispěli i tak k zpříjemnění sobotního dopoledne a odpoledne. A nakonec všem těm, kteří se podporou, snažení a svým volný časem hodlají nadále věnovat dětem, mládeži a hlavně rozvoji hasičského sportu.

 

Velká cena MHJ okresu Přerov 2006

V letošním roce tj. 2006 uspořádala Okresní hasičská jednota Přerov již IV. ročník soutěže o Velkou cenu v pohárových soutěžích v požárním útoku.
Patronát nad soutěží převzal I. náměstek hejtmana Olomouckého kraje ing. Pavel Horák.
Ve Velké ceně bylo zahrnuto celkem 8 pohárových soutěží a to v Popůvkách, Císařově, Kokorách, Uhřičicích, Křenovicích, Měrovicích, Citově a Rokytnici.
Do VC se zapojilo 10 družstev mužů a 5 družstev žen v rámci Okresní hasičské jednoty Přerov.
V celkovém hodnocení bylo započteno jen 7 družstev mužů a 4 družstva žen, jelikož někteří účastníci nedodrželi všechna pravidla VC.
Závěrečné vyhodnocení proběhlo v Rokytnici 26.8.2006 a ceny pro vítěze věnoval ing. Pavel Horák.
V kategorii mužů se na 1. místě umístilo družstvo Kokor se ziskem 140 bodů, které letos nenašlo konkurenci a v kategorii žen zvítězilo družstvo Křenovic ziskem 93 bodů. Výsledky a celkové konečné pořadí všech Velkých cen najdete v okaze Sport.

Dá se říci, že po organizační stránce se úroveň jednotlivých soutěží zvýšila, to ale bohužel neplatí o účasti družstev, protože některé soutěže byly velmi slabě navštíveny.
Ačkoli tento ročník byl organizačně dobře zajištěn a také sportovní výkony byly na solidní úrovni, naskýtá se otázka jak v budoucnu dále. Má-li soutěž pokračovat i dalším ročníkem, bude patrně nutná úprava pravidel (zvláště vypuštění pasáže o nepřidělení bodů do VC při neúčasti v I. kole postupových soutěžích) a především zajištění vyšší účasti družstev na jednotlivých soutěžích.
Za zdárný průběh Velké ceny MHJ okresu Přerov patří poděkování všem zúčastněným, kteří se na jejím úspěšném IV. ročníku podíleli.

 

4.března 2006

Tovačovské „Piškvorky“ 2006

V sobotu 4. března se konal ve sportovní hale v Tovačově už sedmý ročník netradiční soutěže mladých hasičů- členů Moravské hasičské jednoty,kterou pro děti pořádá město Tovačov a komise mládeže OV MHJ. Letos se na Piškvorkách sešlo 85 mladých hasičů. Soutěžilo se ve dvou kategoriích a sice mladší 6-12 a starší 12-16 let.
Každé disciplíny se účastnilo 3 členné družstvo.Netradiční soutěžní disciplíny s názvy: motátko,rovnosilonváha,pozadulezení,kutáleníčko a řetízohad ukázaly jak jsou děti zdatné v udržení rovnováhy,jak mají natrénováno vázání uzlů, které se v „motátku“ dělaly se zavázanýma očima.
A jak si poradí s hasičskými hadicemi. Na vše dohlíželi rozhodčí a časoměřiči pod vedením hlavního rozhodčího MHJ pro mládež p. Jana Krejsy. Město Tovačov tentokrát zastupoval místostarosta p. Václav Krajča, který také přivítal všechny přítomné a předal na závěr ceny a diplomy věnované starostkou pí. Dopitovou, pojišťovnou Kooperativa a vedoucími jednotlivých kolektivů.
Na závěr ještě proběhl „tajný závod“ dospělých účastníků soutěže do něhož věnoval cenu v podobě kojenecké láhve naplněné trnkovou vodou vedoucí odboru mládeže prezidia MHJ p. Krátký.Všichni se velmi bavili a už se těší na příští ročník „Tovačovských piškvorek“.