Aktuální soutěže

Pořádané soutěže v požárním sportu jsou konané pod hlavičkou MHJ a to ať už jako okrsku, okresu, či přeboru MHJ, nebo samotných družstev MHJ.

Samozřejmě, že účast družstev z jiných sdružení než je MHJ je vítána na každé ze zmíněných soutěží.

Soutěže se odvíjí dle platných pravidel požárního sportu, krom vyjímky Velké ceny okresu Přerov, která má stanoveny svá pravidla, které se však moc neliší od pravidel Extraligy ČR.

Postupové soutěže

Okresní kolo Císařov 17. 5. 2014
Přebor Moravy Brno 25.5.2014
Mistrovství ČR Přerov 6.9.2014

 

Velká cena MHJ okresu Přerov 2013

Popůvky 3.5. 2014 POZVÁNKA – PROPOZICE
Císařov 14. 6. 2014
Kokory 22. 6. 2014
Křenovice 28. 6. 2014
Uhřičice 5. 7. 2014
Polkovice 26. 7. 2014
Citov 16. 8. 2014
Lobodice 23. 8. 2014
Rokytnice 30. 8. 2014

 

Ostatní soutěže

Soutěž TFA Popůvky 19. 7. 2014
Pohárová soutěž Luková zatím není znám termín

 

Poznámka:

Začátek všech soutěží je stanoven jednotně od 13.00 hodin (start prvního družstva v 13.30 hod.). Soutěže se řídí pravidly Velké ceny schválenými okresním výborem MHJ Přerov.