Aktuální soutěže

Pořádané soutěže v požárním sportu jsou konané pod hlavičkou MHJ a to ať už jako okrsku, okresu, či přeboru MHJ, nebo samotných družstev MHJ.

Samozřejmě, že účast družstev z jiných sdružení než je MHJ je vítána na každé ze zmíněných soutěží.

Soutěže se odvíjí dle platných pravidel požárního sportu, krom vyjímky Velké ceny okresu Přerov, která má stanoveny svá pravidla, které se však moc neliší od pravidel Extraligy ČR.

Postupové soutěže

Okresní kolo Rokytnice 11. 5. 2019
Přebor Moravy Brno VÚT 19. 5. 2019
Mistrovství ČR ČHJ x. x. 2019

 

Velká cena MHJ okresu Přerov 2019

 

Chropyně

27. 4. 2019

10.15

Sedlařík Vladislav sdhchropyne@seznam.cz
Morkovice

4. 5. 2019

10.15

Krejčí Pavel Pavel.k.cz@seznam.cz
Počenice

1. 6. 2019

13.15

Klučar Pavel pvcpavel@seznam.cz
Císařov

8. 6. 2019

13.15

Zatloukal Luboš l.zatloukal@email.cz
Uhřičice

13. 7. 2019

13.15

Šebela Martin seb.mar@seznam.cz
Polkovice

27. 7. 2019

13.15

Mareček Tomáš tomas.marecek94@seznam.cz
Rokytnice

17. 8. 2019

13.15

Zoubek Jiří zoubek3@seznam.cz
Lobodice

24. 8. 2019

13.15

Krátký Antonín antonin.kratky@cmsterk.cz

Poznámka:

Začátek soutěží – nástup, je stanoven na 10.15 nebo 13.15 hodin, start prvního družstva  v 10.30 nebo 13.30 hod.

Soutěže se řídí pravidly Velké ceny schválenými okresním výborem MHJ Přerov.

Po ukončení poslední soutěže proběhne celkové vyhodnocení a předání cen vítězům.