Zápisy z roku 2022

Zápisy (obsahy jednání) toto roku byly s ohledem na pandemickou situaci řešeny on-line a individuálně.