Letní výcvikový tábor 2017

Ještě stále máme otevřený příjem žádostí na náš hasičský Letní výcvikový tábor pro děti a mládež! Podrobnosti a potřebné dokumenty naleznete v sekci Mladí hasiči / Letní výcvikový tábor

Výtah z pravidel VC MHJ okresu Přerov pro rok 2017

Vzhledem k tomu, že došlo ke změnám v pravidlech Velké ceny MHJ okresu Přerov a hlavně v povinnostech pořadatelů, vydali jsme “Výtah z pravidel VC pro rok 2017″, který pomůže pořadatelům se základnímu kroky v rámci porádání jednotlivých soutěží.

Výtah z pravidel VC 2017

Změna termínu VC Kokory 2017

Z provozních důvodů, bylo vyhověno Hasičskému sboru Kokory, ve věci změny termínu pro pořádání Velké ceny MHJ okresu Přerov a to 17. 6. 2017.

Piškvorky 2017 – soutěž mladých hasičů

Níže v odkaze si můžete stáhnout Organizační zabezpečení k soutěži mladých hasičů Piškvorky 2017. Součástí OZ je i přihláška do soutěže.

Organizační zabezpečení Piškvorky 2017

Velká cena MHJ okresu Přerov 2017

Jsou již známy platné termíny a pořadatelé Velké ceny MHJ okresu Přerov 2017.

Termíny VC 2017

Chropyně

29. 4. 2017

13.15

Mucha Marek sdhchropyne@seznam.cz
Morkovice

6. 5. 2017

13.15

Krejčí Pavel Pavel.k.cz@seznam.cz
Počenice

3. 6. 2017

13.15

Klučar Pavel pvcpavel@seznam.cz
Císařov

10. 6. 2017

13.15

Zatloukal Luboš l.zatloukal@email.cz
Kokory

1. 7. 2017

13.15

Lenoch Jaroslav Jaroslav.Lenoch@seznam.cz
Uhřičice

8. 7. 2017

13.15

Šebela Martin seb.mar@seznam.cz
Popůvky

15. 7. 2017

13.15

Skácelík Pavel pavel.skacelik@seznam.cz
Polkovice

29. 7. 2017

13.15

Mareček Tomáš tomas.marecek94@seznam.cz
Lobodice

19. 8. 2017

13.15

Krátký Antonín antonin.kratky@cmsterk.cz
Rokytnice

2. 9. 2017

13.15

Zoubek Jiří zoubek3@seznam.cz

Pravidla Velké ceny MHJ okresu Přerov 2017

V rámci nastupujícího 15. ročníku VC MHJ okresu Přerov došlo k mnoha změnám, která vznikla na základě schůzky poředatelů a zájemců o pořádání VC. Na tomto jednání byla stanovena rada, která se skládá ze zástupců pořádajících sborů a která změny apod. navrhla a následně schválila. Změny jsou zakomponovány do pravidel pro rok 2017. Doporučujeme všem tyto změny v pravidlech prostudovat – hlavně ze stran pořadatelů.

Pravidla VC MHJ okresu Přerov 2017

 

Schůzka k Velké ceně MHJ okresu Přerov 2017

Vážení a milí přátelé,

rád bych vás touto cestou pozval na slíbené jednání v rámci pořádání Velké ceny MHJ okresu Přerov pro rok 2017 a roky následující.

Při posledním kole VC v Rokytnici jsem vám řekl, že z jistých důvodů chci uskutečnit schůzku, na které se vyřeší další korky Velké ceny MHJ okresu Přerov a to nejen pro následující sezónu. Termín jsem předesílal na přelom měsíce října a listopadu. Stanovený a platný termín je tedy 4. listopadu 2016 od 18,00 hodin v prostorách hasičské zbrojnice KOKORY.

Upozornění:
Dle dohody na již zmíněném posledním kole VC v Rokytnici a následně se členy Okresního výboru, je vydána první hlavní podmínka pro pořadatele a zájemce o pořádání VC:

- Velkou cenu MHJ okresu Přerov 2017 bude moci pořádat pouze sbor, který bude mít svého zástupce (max 2 osoby) na této schůzce, tedy 4. 11. 2016 v Kokorách

Program jednání:
- Přivítání účastníků jednání
- Seznámení se situací při VC
- Soupis účastněných a zároveň zájemců o pořádání VC
- Sestavení vedení VC (představou je min. jeden zástupce z každého pořádajícího sboru) a přidělení funkcí v rámci provozu a organizace VC
- Pravidla VC
- Ostatní (je možné, že se v průběhu jednání program rozšíří, či upraví jeho pořadí)

Poznámka:
Hasičská zbrojnice v Kokorách se nachází při hlavní cestě směr Olomouc po levé straně za autobusovou zastávkou, vedle pošty a potravin, viz. odkaz na mapy…
Místo na mapě…