Nouzový stav ČR

V souvislosti s vyhlášením stavu nouze na území České republiky, dopadají tato opatření samozřejmě i na naše konané / plánované akce. S aktuální platností tak odsouváme – popř. ruším všechny plánované akce. Následně pak budou vydány nové, náhradní termíny a informace k daným akcím apod. O tomto budete včas informování.

Děkujeme za pochopení.