Velká cena MHJ okresu Přerov 2018

ZMĚNY v ročníku 2018

1. Z důvodu nedostačujících sociálních – hygienických podmínek, požádal pořadatel VC v Popůvkách o zrušení soutěže v letošním ročníku. VR VC tento požadavek přijala a soutěž z VC MHJ okresu Přerov vyřadila. Letošní ročník tak čítá 9. pořadatelských kol, viz. uvedené termíny a místa.

2. VR VC rozhodla a souhlasila se žádostí o změně termínu konání VC Polkovice, která proběhne v novém termínu a to 29.7.2018 od 10:15 hodin.